Logo

Vranské jezero je největším jezerem v Chorvatsku (jeho rozloha činí 30,02 km2). Nachází se mezi městy Pirovac a Pakoštane a jeho vzdálenost od moře je v některých místech menší než 1 km. Vranské jezero je vzácným příkladem kryptodeprese – jedná se o krasové údolí, které zaplavila brakická voda.

21. července 1999 bylo Vranské jezero prohlášeno Chráněnou krajinnou oblastí, a to zejména díky výskytu mnoha ptačích druhů - zaznamenáno jich bylo 249, z nichž 102 zde hnízdí. Některé jsou ohrožené. Cca 100 000 ptáků zde tráví zimu. Kromě ptáků se zde vyskytuje i mnoho druhů ryb, např. perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus).

Podnebí v oblasti Vranského jezera je typicky středomořské, s mírnými, krátkými a deštivými zimami a horkými, suchými léty. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 15 °C. Nejteplejšími měsíci jsou červenec a srpen, nejchladnějšími leden a únor. Nejvíce srážek padá v listopadu a prosinci a naopak nejméně v červnu a červenci.